Werking

'BMW Motor Club Vlaanderen v.z.w.' wordt geleid door de Raad van Bestuur. 
Deze laat zich, teneinde haar taak naar behoren te kunnen uitvoeren, bijstaan door de Clubraad, waarin alle actieve leden opgenomen zijn. Het Bestuur legt alle belangrijke beleidsbeslissingen aan de Clubraad voor.

Het Secretariaat verzorgt de administratie van onze club. 
Alle werkzaamheden op administratief vlak zijn er gecentraliseerd. De leden kunnen beroep doen op het secretariaat voor lidmaatschap, inschrijvingen, bemiddelingen, diensten, enz., wat niet uitsluit dat ze ook altijd terecht kunnen bij de bestuursleden en de stafmedewerkers.

Onze club telt er meer dan 20 werkgroepen. Deze teams realiseren de talrijke activiteiten en houden de club in stand. Het toetreden tot een werkgroep wordt van harte toegejuicht, want het is dankzij de actieve leden dat onze club kan functioneren. Elk van de werkgroepen heeft haar specifieke taken. Toch is er geen specifieke vaardigheid vereist om erbij te horen, goede wil volstaat.

Team

De belangrijkste werkgroepen zijn:

Het 'Onthaalteam' bestaat uit leden die de club en haar werking goed kennen. Deze leden zorgen er o.a. voor dat nieuwe leden zich snel thuis voelen in onze club en ze richten ook de Regionale Ontmoetingsavonden in. Natuurlijk hebben ze een hart voor hun club en helpen waar nodig.

De werkgroep 'Publicaties' zorgt voor een vlot leesbaar BMW Clubjournaal, boordevol informatie. Andere realisaties zijn: het Jaarboek, de Onthaalbrochure, de clubsite,...

De Werkgroep Activiteiten zorgt voor een ganse waaier van activiteiten, zowel in binnen- als buitenland. Voor iedere activiteit wordt een klein of groter organisatieteam, waarin ieder lid welkom in is, in het leven geroepen. In het najaar komt de ganse commissie samen om aan de hand van de voorstellen de 'Toerkalender' van het volgend jaar samen te stellen.

Daarnaast voeren Stafmedewerkers welomschreven taken uit op een bepaald terrein, zoals coördinatie van het Onthaalteam, “de GS rijders”, de “Clubboetiek”, de “Beurzen”, het “Archief”, “Cursussen”, “Heritage”,...