Intern reglement en toerismereglement

Intern reglement

De verantwoordelijkheden van de BMW-club en van de leden staan duidelijk omschreven in het Intern Reglement.
In dit reglement zal je ook kunnen vaststellen dat tal van veiligheden voor de deelnemers en de BMW-club zijn ingebouwd.

Inschrijven bij onze club moet veilig zijn voor onze leden.

Toerisme reglement

Het basisidee is dat het voor jou duidelijk moet zijn waarop je inschrijft, wat de kost is, wat de bestemming is en welke voordelen je zal ontvangen, hoe en waar je zal overnachten (indien van toepassing), wat de annuleringsvoorwaarden zijn, enz.

Onze club staat borg voor de inschrijvingsgelden. Met andere woorden, mocht bv. een hotel afbranden, dan is onze club aansprakelijk voor de inschrijvingskost en zal je als lid toch je inschrijvingsgeld teruggestort krijgen, indien we niet tijdig een gelijkwaardig hotel vinden.

Dat geldt trouwens ook wanneer door onverwachte kosten het budget overschreden wordt: het verschil moet door de club gedragen worden. Speciaal daartoe hebben we als verzekering een vastgelegd bedrag, dat niet aangesproken kan worden voor de dagelijkse werking, maar volstaat om 300% van de inschrijvingskosten te vergoeden indien nodig.

Inschrijven bij onze club moet veilig zijn voor onze leden.